Geocenter Møns Klint

Bygningens overordnede form med den svungne og svævende ‘klintevæg’, der på afstand tegner og forklarer landskabets topografi er klart og smukt tænk’

Geocenter

GeoCenter Møns Klint adskiller sig fra de fleste andre bygninger, da opgaven bestod i at definere udstillingsforudsætninger på plads inden gennemførelse af projektet, der er bygget på formidlingsvisionens præmisser. Resultatet er en udstilling, som spiller på alle sanser og scenografisk tænkelige elementer. ved ikke at have nogen kælder.

For VVS entreprisen betyder det, at alle hovedforsyningsledninger ligger støbt ned i terrændækket, og det har stillet særlige krav til CHVVS.

De store forsyningsrør er trukket i ubrudte stykker fra opgang til opgang og samlet efter museet blev opført.

– Det er en særopgave, som kræver, at vi går anderledes til arbejdet end sædvanligt.

Udover hovedledningerne har CHVVS stået for al rørføring til, der fordeler sig i mussets meget forskellige planløsning, der blandt andet rummer flere fors kellige niveauer. Derudover har CHVVS også leveret rørføring til ventilationsanlægget.

En spændende og speciael opgave til et specielt “hus”. GeoCentret er bygget indefra og ud. Med definerede udstillingsforudsætninger på plads inden gennemførelse af arkitektkonkurrencen har vi fået et hus, der er bygget på formidlingsvisionens præmisser. Resultatet er en udstilling, som spiller på alle sanser og scenografisk tænkelige elementer.

Skriv til os

Vores mere end 25 medarbejdere med specialer indenfor hele VVS fagområdet, står klar til at hjælpe med din opgave.