Elefanthuset i Københavns ZOO

Zoologisk Haves nye Elefantanlæg ligger i Havens nordlige del og grænser direkte op mod Frederiksberg Have. Det ny anlæg er blandt de største i Zoo og dækker ca. 10% af det samlede areal.

Elefanthuset

Det samlede bygningsareal er på 3.700m² og omfatter ud over stalde og teknikarealer også publikumarealer med udstillinger.

Den naturlige ventilation er etableret for at sikre frisk luft til elefanterne og for at opnå en stabil temperatur med et meget lavt energiforbrug. Den naturlige ventilation foregår via en række ovenlysvinduer placeret i glastagene. Den mekaniske ventilation sikrer frisk luft på kolde dage og kan desuden skabe den rette luftfugtighed for elefanterne. Den naturlige og mekaniske ventilation styres således, at de to systemers samspil altid optimeres.

CHVVS, har været med fra start til slut på opgaven, at tilsigte det rigtige materiale valg, samt nok så vigtigt, at hele VVS entreprisen med helt ny køle- og varmecentral samt omfattende rørføring .

Afhængig af årstiden leverer centralerne varme eller køl til elefanterne samt publikum, for at opretholde en komfort temperatur inde i “huset”. Mediet i anlægget er Glykol, hvor temperaturen, afhængig af vinter eller sommer svinger i et temperatursæt fra minus syv grader til plus 65. Det påvirker rørene, som udvider og trækker sig sammen med op til 3 millimeter pr. meter rør, og det stiller derfor skrappe krav til ophæng, bæringer, kompensatorer og fastspændinger.

– Det er en særopgave, som kræver, at vi går anderledes til arbejdet end sædvanligt.

Alt arbejdet i Elefanthuset foregik under hensyntagen til, havens gæster og dyr. Dette krævede grundig planlægning, samtidig med at alt arbejde og alle medarbejdere var underlagt de naturlig omfattende krav, der gælder i en international zoologisk have.

Skriv til os

Vores mere end 25 medarbejdere med specialer indenfor hele VVS fagområdet, står klar til at hjælpe med din opgave.