Børnehuset Prinsessegade

Opførelse af ny daginstitution på Christianshavn med plads til i alt 730 børn.

Børnehuset

Grundareal: ca. 10.800 m2, Opvarmede arealer: ca. 4.700 m2 og U-opvarmede: ca. 350 m2.

Den nye institution udgør en klynge af institutioner, der som enheder tilsammen danner “Verdens Bedste Børneby”.

Bebyggelsen rummer følgende:
Bygning A: småbørnsinstitution i to enheder Bygning B: fritidshjem 5 grupper og fritidsklub 5 grupper.
Bygning D: “Rådhuset” fællesbygning. Samlingssal.
Dertil hører legepladsarealer i terræn og på tagterrasser, boldbaner og u-opvarmede bygninger (E – N), samt boldbur i 2. sal højde.
Bygning C: fritidshjem 5 grupper.

Ud over planlægningen indgår ansvar for sikkerhed og sundhed naturligt i en hovedentreprise. Det betyder, at CHVVS var ansvarlig for afholdelse af sikkerhedsmøder, udfærdigelse af PSS, byggepladsplaner samt afholdelse af ugentlige byggemøder.

Skriv til os

Vores mere end 25 medarbejdere med specialer indenfor hele VVS fagområdet, står klar til at hjælpe med din opgave.