CHVVS

Rødovrevej 155
2610 Rødovre
Tlf: 20 75 32 32
E-mail: chvvs@chvvs.dk.dk
CVR nr: 30243137

Telefon: 20 75 32 32

Børnehuset Princessegade

Opførelse af ny daginstitution på Christianshavn med plads til i alt 730 børn.

Grundareal: ca. 10.800 m2, Opvarmede arealer: ca. 4.700 m2 og U-opvarmede: ca. 350 m2.

Den nye institution udgør en klynge af institutioner, der som enheder tilsammen danner "Verdens Bedste Børneby".

Bebyggelsen rummer følgende:
Bygning A: småbørnsinstitution i to enheder Bygning B: fritidshjem 5 grupper og fritidsklub 5 grupper.
Bygning D: "Rådhuset" fællesbygning. Samlingssal.
Dertil hører legepladsarealer i terræn og på tagterrasser, boldbaner og u-opvarmede bygninger (E – N), samt boldbur i 2. sal højde.
Bygning C: fritidshjem 5 grupper.

Ud over planlægningen indgår ansvar for sikkerhed og sundhed naturligt i en hovedentreprise. Det betyder, at CHVVS var ansvarlig for afholdelse af sikkerhedsmøder, udfærdigelse af PSS, byggepladsplaner samt afholdelse af ugentlige byggemøder.


Referencer

Geocenter Møns Klint

For VVS entreprisen betyder det, at alle hovedforsyningsledninger ligger støbt ned i terrændækket, og det har stillet særlige krav til
CHVVS.

Læs mere >>>
Elefanthuset Københavns ZOO

I marts 2008 flyttede de største dyr i Københavns Zoologiske Have ind i deres nye hjem. Den verdenskendte arkitekt Norman Foster har tegnet bygningen, der har tilført København arkitektur i verdensklasse. CHVVS har projekteret og udført hele VVS Entreprisen

Læs mere >>
Børnehuset Prinsessegade

Nybyg med rørføring i terræn samt alle andre VVS installationer

Læs mere >>